Giỏ hàng

Rà kim loại

Máy rà kim loại là một công cụ cần thiết dùng để dò tìm kim loại, được ứng dụng trong việc kiểm soát an ninh, ngăn chặn trường hợp cố tình cất giấu vũ khí trong người như dao, súng khi vào khu vực trọng yếu…cũng như được sử dụng để bảo vệ tài sản trong nhà máy xí nghiệp, phòng ngừa sự mất mát hàng hóa vật dụng đối với công nhân ra vào, ngoài ra máy rà kim loại còn được sử dụng trong lĩnh vực giáo dục, phát hiện và ngăn chặn thí sinh đem theo các công cụ gian lận vào phòng thi chẳng hạn như: điện thoại, bộ đàm, từ điển điện tử, v.v.
Rà kim loại sẽ báo hiệu bằng tín hiệu âm thanh, đèn LED hoặc rung trong trường hợp phát hiện được kim loại.

Facebook Instagram Youtube Google+ Top