Giỏ hàng

Máy tuần tra

Máy tuần tra bảo vệ là thiết bị cho phép người quản lý kiểm soát công tác đi tuần tra của nhân viên bảo vệ, giúp họ biết được chính xác thời điểm đi tuần của nhân viên, Máy tuần tra bảo vệ được trang bị kèm theo các nút cảm ứng, những nút cảm ứng này sẽ được gắn tại các điểm cần đi tuần, có bao nhiêu điểm thì cần bấy nhiêu nút cảm ứng. Khi đi tuần tra, nhân viên bảo vệ sẽ cầm theo máy tuần tra, đến các điểm có gắn nút cảm ứng để ghi nhận danh tính, thời gian và địa điểm tuần tra.

Tất cả dữ liệu sẽ được lưu trên máy tuần tra, người quản lý dễ dàng kết nối vào máy tính để kiểm tra và tải về lưu trên máy tính ở dạng file excel. 

Facebook Instagram Youtube Google+ Top