Giỏ hàng

Cách cài số điện thoại vào báo trộm Smart 1102

Bạn muốn hệ thống sẽ gọi điện và nhắn tin đến bạn khi có trộm, bạn cần lưu số điện thoại của bạn vào bộ trung tâm theo cách sau: 

Cách lưu số điện thoại vào bộ báo động

Cú pháp : [3] + [chọn thứ tự số điện thoại từ 1-9] + [Số điện thoại] + [#]

Ví dụ bạn muốn lưu số điện thoại: 0938386649 vào thứ tự 1, bạn sẽ làm như sau:

Cách 1: Thao tác bằng bàn phím của bảng điều khiển 
              Nhấn phím # 310938386649#

Cách 2: Soạn tin nhắn và gửi vào số điện thoại được lắp trong bộ báo động
Nội dung tin nhắn soạn như sau: [mật khẩu]310938386649#  

       Cách xóa số điện thoại khi không dùng

Cú pháp : [3] + [chọn thứ tự số điện thoại cần xóa từ 1-9] + [#]

Ví dụ xóa số điện thoại: 0938386649 ở thứ tự 1 bạn sẽ làm như sau:

Cách 1: Thao tác bằng bàn phím của bảng điều khiển 

              Nhấn phím # 31#

Cách 2: Soạn tin nhắn và gửi vào số điện thoại được lắp trong bộ báo động
Nội dung tin nhắn soạn như sau: [mật khẩu]
31#

Ghi chú: Khi cài đặt xong bạn muốn thoát ra hãy bấm phím * và #  để thoát, hoặc hệ thống sẽ tự thoáng sau 1 phút

Facebook Instagram Youtube Google+ Top